Pochodzenie Tajów

Tajlandia to bogaty kulturowo kraj, znany w pięknych plaż, ostrego jedzenia, buddyzmu i sztuk walki. Powstał z połączenia kilku grup etnicznych i pomieszania kultur. Warto wiedzieć jakie początki miał tak wspaniały kraj jak Tajlandia.

Tajlandia – wolny kraj

Kraj ten kiedyś był nazywany Syjamem. Była to jego oficjalna nazwa do roku 1949. Wówczas to nazwę zmieniono na ówczesną Tajlandię. „Thai” w dosłownym tłumaczeniu oznacza „wolny”. Tajlandia mimo burzliwych dziejów nigdy nie straciła swojej niepodległości, dzięki czemu zapewnia swoją współczesną nazwę.

Wędrowcy z Chin

Istnieje koncepcja, iż lud tajski wywodzi się z chińskiej prowincji Yunnan. Znajduje się ona na obszarach pogórza i graniczy z Wietnamem, Laosem oraz Mjanmą. Jest to koncepcja allochtoniczna, mówiąca o tym, że lud ten przybył na tereny dzisiejszej Tajlandii z innych ziem. Według tej teorii, w okresie XI – XII wieku grupy ludności opuściły Chiny i udały się właśnie w kierunku południowo-wschodniej Azji. Druga koncepcja mówi o początkach Tajów na rodzimej ziemi.

Grupy ludności tajskiej

Do najważniejszych grup ludności tajskiej należą: Tai Yai, tzw. Wielcy Tajowie, którzy zamieszkują górną Birmę, Tai Noi - Mali Tajowie – osiedlili się w północnej części Tajlandii, Tai Lo, mieszkańcy Laosu oraz Ahom – którzy zajęli terenu indyjskiego stanu Assam.

Cel wędrówki – dolina rzeki

Przyszli Tajowie przemieszczając się z Chin na południe zajmowali żyzne tereny doliny rzeki Menam. Rzeka Menam leży w zachodniej części Tajlandii. Przy jej ujściu do Zatoki Tajlandzkiej współcześnie leży Bangkok. Wędrowcy po dotarciu do tych terenów wypierały, bądź dostosowywały się do napotkanych na terenach ówczesnej Tajlandii ludami Monów oraz Khmerów.

Obecnie Khmerowie to naród zamieszkujący m.in. Kambodżę, Wietnam, Tajlandię. Ich językiem jest język khmerski. Głównymi ich zajęciami jest uprawa z zbóż, hodowla zwierząt, rybołówstwo. W ich kulturze kobiety zajmują wysoką pozycję społeczną. Ważne miejsce w ich życiu są również klasztory. Khmerów można podzielić na dwie grupy: Środkowych i Północnych – ci ostatni żyją głównie w Tajlandii.

Monowie z kolei to grupa etniczna zajmujące obecnie tereny Birmy, szczególnie Szan oraz granicę birmańsko-tajlandzką. Mówią oni językiem mon. Współcześnie tworzą konfederację państw - miast na terenie Tajlandii. Po upadku księstw mońskich w grupy Monów utraciły swój ojczysty język na rzecz języka tajskiego, przystosowali się do życia
z tajską ludnością.

Autor