Buddyzm – główna religia Tajlandii

Pomimo, że w Tajlandii ustanowiona jest ustawowo wolność wyznaniowa to główną i najbardziej rozpowszechnioną religią w tym kraju jest buddyzm, a dokładnie jej odmiana - buddyzm therawada. Jest ona bardzo popularna w krajach Południowo-Wschodniej Azji. Warto poznać jej główne założenia.

Główne założenia

Buddyzm therawada jest jednym z dwóch głównych odmian buddyzmu. Wyznawcy tej religii uznają, że podczas swojego całego życia zdobywa się karmę i przechodzi w kolejne reinkarnacje. Ostatecznym celem wiernych jest osiągnięcie nirwany. Osoba, która osiągnie nirwanę uwolniona jest od cierpienia i jego przyczyn, a po jej śmierci nie dochodzi do kolejnego wcielenia. Podstawą religii jest kontemplacja, medytacja oraz skupienie.

Karma i reinkarnacja

Religia ta głosi, iż jeśli podczas wcześniejszego wcielenia zdobyliśmy dobrą karmę, w obecnym życiu będzie nam się powodzić i będziemy szczęśliwi. Ludzie, którzy są bo gadzi, czy posiadają władzę zasłużyli na swoje powodzenie doskonałą karmą. Ci, którzy są biedni i nieszczęśliwi we wcześniejszym życiu musieli postępować niegodnie z zasadami moralnymi, przez co ponoszą w życiu ówczesnym karę.

Nirwana

Według wyznawców tej religii, aby osiągnąć nirwanę, cel ostateczny, należy żyć według czterech, szlachetnych prawd Buddy. Osiągnięcie tego stanu zapewnia również prowadzenie aktywnego życia religijnego: uczęszczanie do świątyń, składanie ofiar
i modlitw, dbanie o mnichów, zapraszanie ich na uroczystości. Nie ma tutaj narzuconych odgórnie określonych nabożeństw – modlić można się w dzień, czy w nocy, indywidualnie, można także prowadzić spotkania i nauki, jak również rozmowy z mnichami.

Cztery prawdy Buddy

Buddyzm therawada opiera się na prawdach objawionych przez Buddę. Głoszą one, że cierpienie istnieje, a jego przyczyną jest pragnienie oraz pożądanie. Można go uniknąć przez pozbycie się pożądania podążając ośmiostopniową ścieżką. Ścieżka ta obejmuje poglądy, zamiary, mowę, działania, życie, dążenia, skupienie oraz medytację.

Religijność Tajów

Ludność tajska jest bardzo religijna. W codziennym życiu można zauważyć wiele elementów religijności. Znaczna większość świąt, czy festiwali ma charakter religijny. Religia jest ważną częścią ich życia, w szczególności obrzędy.

Odmiana buddyzmu wyznawanego przez nich jest połączona z hinduizmem. Wierzą, że dobre uczynki zapewnią im pomyślne kolejne życie. W rozwiązywaniu codziennych problemów i osiągania celów i planów tajskiej ludności pomagają bóstwa hinduistyczne. Wyznawcy zanoszą im kwiaty, kadzidła, pożywienie. Twierdzą oni, iż o wsparcie bóstw trzeba zabiegać i że są one przyjazne ludziom.

Autor